Thinh Vu Blog
My Journey in the Digital Marketing World

Google Apps Script cho Digital Marketer – Phát triển ứng dụng giúp tự động hóa công việc nhàm chán của bạn

Google Apps Script là gì? Google Apps Script – GAS là một nền tảng phát triển ứng dụng nhanh chóng giúp tạo các ứng dụng kinh doanh tích hợp với Google Workspace (cải tiến từ G Suite) một cách dễ dàng. GAS sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript hiện đại để và có quyền … Read More

Lập bản đồ tư duy | Tính ứng dụng và hiệu quả

GIỚI THIỆU Hẳn sẽ có rất nhiều người không còn xa lạ với khái niệm Bản đồ tư duy (Mindmap). Bản đồ tư duy là một phương pháp sắp xếp, tổ chức thông tin một cách trực quan, có hệ thống giúp việc tiếp nhận và ghi nhớ thông tin trở nên dễ dàng hơn … Read More

Trắc nghiệm tính cách MBTI | bạn đã thử 1 lần?

Thực hiện trắc nghiệm Thực hiện bài trắc nghiệm tiêu chuẩn chỉ trong vòng 15 phút để nhận biết nhóm tính cách của bạn. Trắc nghiệm (Vietnamese)Trắc nghiệm (English) MBTI là dạng viết tắt cho Myers-Briggs Type Indication tức chỉ số tính cách Myers-Briggs. Trắc nghiệm tính cách MBTI là một phương pháp trắc nghiệm … Read More