I. GIỚI THIỆU

1.6. Cách tổ chức thông tin

This is a preview lesson
Register or sign in to take this lesson.
 

Đừng cố gắng nhớ tất cả mọi thứ. Hãy nhớ những thứ bạn cần được để ở đâu.

Một số tips giúp các bạn tổ chức, lưu trữ phiên bản và lưu trữ tốt các project của mình:

  1. Cấu trúc các bài học/thực hành theo các thư viện khác nhau thành các thư mục
  2. Sử dụng Github để lưu trữ, quản lý các phiên bản của project
  3. Đồng bộ các project lên cloud để tránh mất mát và giúp bạn có thể truy cập ở mọi nơi khi cần
  4. Thêm comment cho các câu lệnh/code block để dễ dàng ghi nhớ và xem lại khi cần
  5. Tự xây dựng thư viện Python cho riêng mình, chứa các code block bạn thường xử dụng trong công việc. Điều này giúp bạn thực hiện các thao tác hàng ngày nhanh chóng, viết code thanh thoát và gọn gàng hơn. Tham khảo thư viện Thịnh đang xây dựng tại đây. Tất cả các project public trên Github tại đây.