I. GIỚI THIỆU

1.2. Giới thiệu sơ lược

This is a preview lesson
Register or sign in to take this lesson.

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu.

Phiên bản hiện tại của Python là 3.9.5 hay thường được gọi chung là Python3

Ngôn ngữ bậc cao

  • Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào loại máy.

  • Ưu điểm: dễ hiểu, dễ chỉnh sửa, tính độc lập cao.

  • Để máy tính hiểu được, cần phải có chương trình dịch để chuyển từ ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy

  • Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao: Pascal, C, Java, Python…