1. Trong một bữa tiệc, bạn thường:
 2. Bạn có xu hướng nào mạnh hơn?
 3. Tình huống nào khiến bạn cảm thấy tệ hơn?
 4. Bạn thấy ấn tượng bởi:
 5. Bạn bị hấp dẫn bởi:
 6. Bạn muốn thực hiện công việc theo kiểu:
 7. Bạn có xu hướng lựa chọn:
 8. Tại một bữa tiệc, bạn thường:
 9. Bạn bị thu hút hơn bởi kiểu người:
 10. Bạn quan tâm hơn đến:
 11. Khi đánh giá người khác, bạn thường:
 12. Khi tiếp cận người khác, bạn nghiêng về:
 13. Ý nào mô tả bạn đúng hơn:
 14. Bạn quan tâm hơn đến những việc:
 15. Trong nhóm chơi thân, bạn là người:
 16. Khi thực hiện những việc thông thường, bạn chọn cách:
 17. Theo bạn, các nhà văn nên:
 18. Điều gì hấp dẫn bạn hơn?:
 19. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi đưa ra nhận xét:
 20. Bạn thích những thứ:
 21. Bạn nghĩ mình là người:
 22. Khi nói chuyện điện thoại, bạn:
 23. Theo bạn, "các sự việc, sự kiện":
 24. Bạn đánh giá thế nào về những người có tầm nhìn xa?
 25. Bạn là kiểu người:
 26. Điều gì khiến bạn khó chịu hơn?
 27. Mọi người nên để các sự kiện xảy ra:
 28. Bạn cảm thấy thoải mái hơn với:
 29. Trong công ty, bạn là người:
 30. Những logic được mọi người chấp nhận, bạn sẽ:
 31. Trẻ em thường không:
 32. Khi đưa ra các quyết định, bạn thiên về:
 33. Bạn nghiêng về tính cách:
 34. Khả năng nào đáng khâm phục hơn:
 35. Bạn đề cao:
 36. Đối mặt với những vấn đề mới, bạn thường:
 37. Thường thì bạn là:
 38. Bạn thường:
 39. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi:
 40. Lý trí hay cảm xúc chi phối bạn nhiều hơn?
 41. Bạn thích được giao việc theo kiểu:
 42. Bạn có xu hướng tìm kiếm những điều:
 43. Bạn thích kiểu nào hơn:
 44. Bạn thường dựa vào:
 45. Bạn hứng thú với việc gì hơn:
 46. Bạn thích được khen là:
 47. Bạn thấy điều nào ở mình giá trị hơn:
 48. Bạn thường thích:
 49. Bạn thấy thoải mái hơn:
 50. Bạn có thấy mình:
 51. Bạn có xu hướng tin tưởng vào
 52. Bạn cho mình là người như thế nào?
 53. Theo bạn ai sẽ là người đáng được khen ngợi:
 54. Bạn có xu hướng nhiều hơn về:
 55. Mọi việc sẽ hợp lý hơn nếu:
 56. Mọi việc:
 57. Khi chuông điện thoại reo, bạn sẽ:
 58. Bạn đánh giá cao điều gì trong mình hơn:
 59. Bạn sẽ chú tâm hơn đến:
 60. Bạn không thích những người:
 61. Bạn sẽ đánh giá mình là người thế nào?
 62. Tình huống nào sẽ lôi cuốn bạn:
 63. Bạn là người có xu hướng nào hơn:
 64. Bạn có xu hướng:
 65. Khi viết, bạn thích:
 66. Điều gì khó thực hiện hơn:
 67. Bạn mong ước mình sẽ có thêm:
 68. Điều gì sẽ là lỗi lớn hơn:
 69. Bạn sẽ thích:
 70. Bạn thiên về xu hướng hành động: