Python for Data Analysis and Digital Marketing

Online Course: Python phân tích dữ liệu cho “newbie”

Cảm ơn bạn đã ghé thăm khóa học Python phân tích dữ liệu cho "newbie". Bạn có thể click vào nút "Bắt đầu học" khi lần đầu ghé thăm trang. Bạn click từng phần nội dung mà mình muốn để chuyển đến module khóa học và theo dõi tiến trình học của mình. Khi có bất kỳ thắc mắc nào, hãy ghi chú lại và trao đổi thêm với Thịnh nhé.

I. GIỚI THIỆU

II. THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI PYTHON

III. PYTHON CĂN BẢN

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PANDAS

V. KHÁM PHÁ DỮ LIỆU CƠ BẢN (EDA)

VI. LÀM SẠCH & CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

VII. SẮP XẾP DỮ LIỆU

VIII. TỔNG HỢP DỮ LIỆU

IX. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU & PHỤ LỤC

X. GIẢI BÀI TẬP & ĐỌC THÊM