ChatGPT Prompt Generator

Sử dụng công cụ ChatGPT Prompt Generator rất đơn giản qua 3 bước:

  1. Chọn các trường thông tin theo mẫu có sẵn
  2. Bấm nút để Tạo mẫu prompt
  3. Copy mẫu prompt và paste vào ChatGPT prompt để hoàn thiện câu lệnh.

Thông qua quá trình tạo prompt theo mẫu và nhờ ChatGPT hoàn thiện việc viết câu lệnh, bạn sẽ học được cách hình thành tư duy khi tương tác với công cụ AI này. Để hiểu nâng cao kiến thức về ChatGPT và tận dụng hết khả năng của mô hình này, mời bạn trải nghiệm Khoá học ChatGPT ứng dụng miễn phí.

Ngôn ngữ prompt

Thông tin bối cảnh

Yêu cầu chính

Thông tin thêm

Vui lòng thay đổi các giá trị mặc định trong mỗi trường thông tin để bắt đầu.

Hãy chia sẻ công cụ này tới bạn bè của mình nếu thấy hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *